Traditionell Kinesisk Medicin (TCM)

I den traditionella kinesiska medicinen har man flera begrepp som är minst sagt främmande för oss i västländerna

Här nedan kommer viktiga begrepp i TCM :

Qi

Begreppet Qi (uttalas tchii) kan enklast översättas som livskraft eller innerboende energi. Tanken är att hela kosmos med allt som ingår däri är uppbyggd av Qi/energi.

När man i TCM diagnostiserar sjukdomar finner man ut om det aktuella organet/organen eller den ”sjuka” kroppsdelen innehåller för lite eller för mycket Qi.

Behandlingen går sedan ut på att man skall eliminera eller tillföra Qi. Egentligen tillför man ingen energi utifrån, utan ser mer till att Qi som finns kan flöda fritt utan hinder, så att alla organ får den energi de skall ha. Detta kallas homeostas i västliga termer men i TCM säger man att man skapar balans mellan Yin och Yang.

 

Yin och Yang

Begreppen Yin och Yang är ett sätt att klassificera fenomen, objekt, funktioner etc och är kanske de viktigaste begreppen inom TCM. Yin och Yang är de två motpolerna i universum. Dom är motsatta men ändå kompletterande krafter, där den ena inte kan existera utan den andra.

Det är ett dynamiskt begrepp så att när Yang har nått sitt maximum ger den vika för Yin och när Yin har nått sitt maximum ger den vika för Yang. Som du ser på den lilla symbolen överst till höger så finns det alltid ett "frö" av Yin i Yang och ett "frö" av Yang i Yin.

Till Yin hör svalka, lugn, natt etc. och till Yang hör värme, aktivitet, dag etc.

Yin och Yang kan ses som ett konkret begrepp där ett eller flera organ kan innehålla för lite eller för mycket av yin, och ett relativt begrepp där människor och organ kan vara mer eller mindre Yin respektive Yang i förhållande till varandra.


De fem elementen

De fem elementen i kinesisk medicin/filosofi visar varav den synliga verkligheten är uppbyggd: Trä, Eld, Jord, Metall och Vatten. Det är en utveckling av Yin - Yang teorin applicerad på den materiella substansens natur och till de olika relationer som existerar mellan materien i dess olika faser. Dessa fem faser fungerar metaforiskt, och ger bilder som de äldre teoretikerna använde för att organisera sitt tänkande om den fysiska världen.

I TCM hör de fem elementen även samman med fem viktiga organ som håller hela kroppen balanserad, levern, lungorna, hjärtat, njurarna och mjälten. De viktigaste organen är alltid Yin och kompakta, exempelvis hjärtat. De bildar par och arbetar tätt tillsammans med Yangorganen som är ihåliga, exempelvis tunntarmen. Det kan nämnas att även olika känslor är kopplade till olika organ, exempelvis kan leverproblem framkalla ilska (man säger ibland att någon är kolerisk när de blir arga för ingenting, kolerisk kommer från det medicinska ordet för galla = kole, chole)

Trä (som producerar eld) är sammankopplat med levern och levern med gallblåsan. Vid lever-gallproblem kan ansiktet och ögonen bli gulfärgade.

Eld (bildar aska som ger jord) hör samman med hjärtat och tunntarmen. När vi lider av hjärtbesvär eller högt blodtryck blir ansiktet rött och kroppstemperaturen stiger.

Jord (i jorden förändras jord till metall) hör samman med mage och mjälte. Vid magproblem, exempelvis vid magknip, känner du hur det rör sig i den och den ger ifrån sig ljud.

Metall (metall producerar vattenånga) hör samman med lungor och tjocktarm. Vid lungbesvär uppträder hosta och ansiktet blir blekt.

Vatten (vatten gör att träd kan växa) hör samman med njurarna och urinblåsan. Vid njurbesvär eller ryggvärk får ansiktet en mörk färg och händer och fötter känns kalla, som vatten.

 

Meridianer

I den västliga medicinen har vi flera ”transportsystem” där information, näring, vatten osv. kan transporteras runt i kroppen, jag tänker då på blodkärl, lymfbanor och nerver. I den kinesiska medicinen finns dessutom ett särskilt transportsystem som kallas meridianer. Det finns 14 meridianer i kroppen och dessa utgör grunden i den kinesiska medicinen. Meridianerna står i förbindelse med inre vävnader och organ längs deras utbredningsområde. I dessa meridianer rör sig energin i en bestämd riktning och går från slutet av en meridian till början av nästa i ett oändligt kretslopp så länge människan lever.

Det är ett ständigt diskussionsämne om meridianerna "finns" eller inte och detta är kanske det svåraste att acceptera för den västliga medicinen. Dock är det många människor som kan vittna om hur de under TCM-behandling har kännt starka förnimmelse längs meridianerna utan att ens veta om de finns.

Enligt TCM är meridianernas funktion huvudsakligen att reglera och distribuera Qi (och blod), och därigenom upprätthålla balansen Yin - Yang. På djupet har meridianerna närande funktioner och på ytan försvarande funktioner.

Vid obalanser (sjukliga tillstånd) uppkommer symtom och dessa obalanser kan justeras genom att man på något sätt påverkar meridianerna via de punkter som finns längs dem.

Det finns mellan 1000 till 2000 meridianpunkter. Dessa kallas oftast för akupunkturpunkter. Akupunkturpunkterna behandlas vanligtvis med att sticka en nål, genom att värma över dem (moxa) och koppning, eller med kinesisk massage (tuiná).


Historik

A Brief History of Modern Meridian innovation tabellen In i 1900-talet har Kina genomförts, ``åttonde (1992-96)´´ och ``1995 (1997-1998),´´ meridianen klättrar två nationella projekt för att studera fenomenet gradvis från djupt in i Ämnets karaktär.
Känslan kring passera genom mekanismen, berörda organ och meridianer meridianlijerna av fysiska och kemiska egenskaper hos tre aspekter, bildandet av ett antal hypoteser:

År  1996 Deng Yu och andra ``fraktala dimensionen av morfologiska och anatomiska struktur meridianen´´(icke-gap Meridian, Meridian cell fylld med icke-rör), Fractal``cellgrupper-självreglering-vätska-nerv´´
teori, sociologi celler Meridian.

1996,Zhang Sheng Hong,``space dimension´´ Meridianen.

1995 Nerv teori: att meridianen passerar mellan nervceller känsla av spänning för att klara resultaten.

1995? Humoralt teori: att Merifian i blodet som kroppen i olika kroppsvätskor, kroppsvätskor meridianen drivs kanal, flytande rörelse längs genom att stimulera nerv ger en känsla av massa.
Energi teori: att Meridian är någom form av fysisk energi och informarionskanaler överföring.
Meng jing Bi (sotoper)

År 1992 har Kina Bangzhe att``nerv-endokrina-immuna reglering,´´funktionella integration och system för medicinsk modell.

År 1985, den fanska de Vernejoul P isotop spårämne avbildningsmetoder, och dessutom Frankrike Niboyet makt i huden.

År 1984, herr Tse, gapet struktur i den mänskliga kroppen meridianer anatoiska observationer

År 1984 Ungern Eore studie med Koldioxdanalysatorn  meridian.

1980, Zhang trohet visuella fältobservationer såsom användning sträckta och vaskulär genomblödning

Trea i 1978, Meng Zhaowei meridianen balanseringssystem 

1972 föreslog Wang Tong den dubbla meridianen som speglar essensen av hypotesen

1970 Japanska forskare flytande kristaller film för Shan bo observerade, följt av känslan av överföringsledning temperatur 

År 1970, franska J. Borsarello användning av infraröd värme avbildning smetod meridianen forskning.

1956 Nogoerop öronakupunktur punkter på kartan i Kina och forskningens roll,

År 1955, Kazuo Nakatani, etc.``En studie av Ryodoraku´´resultat, Sasakawa ``bra bly punkt´´,``Ryodoraku´´

År 1952 presenterade RokuroFujita hypotes om meridianen 

År 1950 rapportreade Japan Nagahama god make gick längs med en känsla av fenomenet.

Birgit Boström 13.09.2019 10:54

Behov av hälsoundersökning kinesisk !

| Svar

Senaste kommentarer

21.07 | 16:12

Hejsan
Måste avboka tiden i morgon fredag den 22 kl 11
Men återkommer själv när det passar

16.12 | 16:54

Var i Gävle finns du

08.01 | 13:57

Hej!
Jag vill gärna boka tid för zonterapi. Har du tid imorgon? Gärna på fm. Tack!

Mvh,
Seri

17.09 | 06:02

Hej
Jag avvaktar med behandling
!
Vänliga hälsningar
Birgit Boström